Tüketici Hakları Hukuku

Tüketici Hakları Avukatı olarak sizlere öncelikle tüketici tanımı yapmak istiyoruz. Tüketici, ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek veya tüzel kişidir. Günümüzde genişleyen pazarda, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler olan satıcılar karşısında, tüketicilerin korunması gerektiği şüphesiz bir zorunluluktur.

Bu sebep ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde ciddi düzenlemeler getirilerek tüketicinin korunması amaçlanmıştır. Kanun çerçevesinde tüketiciye uğradığı zararın tazmini konusunda kolaylıklar sağlanmakla birlikte önemli şekil şartları da mevcuttur.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” ile, 2021 yılında 7.550,00-TL altındaki uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetine, büyükşehir olan illerde ise 7.550,00-TL ve 11.330,00-TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine başvuru zorunluluğu mevcuttur. Ayrıca 28 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Eklenen 73/A maddesi uyarınca “Dava şartı olarak arabuluculuk” getirilmiştir. Bu düzenleme, 2021 yılı itibariyle 11.330,00-TL’yi aşan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesinde direkt dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği, aksi halde davanın reddedileceği anlamına gelmektedir.

Bunun yanında sınırlı da olsa arabuluculuğa başvurulmadan direkt dava açılabilecek haller de mevcuttur. Görüleceği üzere, somut duruma göre tüketicilerin kullanabileceği usuller belirlenmiş olup, sürecin başından itibaren hukuki destek alarak ilerlemek önemlidir.