Ticaret Hukuku

Medeni hukuktan sonraki en geniş özel hukuk alanıdır. Ticaret hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunda düzenlenmekle birlikte, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri tüm özel hukuk ilişkilerinde uygulanmakta olduğundan, bu üç kanun arasında kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Ticaret hukuku bunun yanı sıra, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukukunu kapsamaktadır.
Günümüzde ticaret yapan kişiler, bağımsız, süreklilik ve kar amacıyla hareket ettiğinden birçok kişi ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybıyla karşılaşmamaları için yürütülen ticari işler için bir avukatın desteğini alarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Örneğin esas sermaye miktarı 250.000,00-TL ve üzerinde olan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunlulukları kanunla öngörülmüş olup, bulundurulmaması halinde idari para cezası ile karşı karşıya kalınmaktadır. Son dönemde ticari uyuşmazlıkların çokluğu ve yargılama sürelerinin de uzunluğu tarafların süreci takip etmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle karşılaşılan sorun ve uyuşmazlıklarda profesyonel destek alınması kişilerin yararına olacaktır.