İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren haklarını ve görevlerini, çalışma koşullarını, sözleşmelerin nasıl düzenleneceğini, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi ve bunlardan doğan sorunları ve uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. İşveren ve işçi kavramı net olarak anlaşılsa da iş kollarına göre uyuşmazlıkların tabi olduğu mevzuatlar ve uyuşmazlıklar farklılık göstermektedir.

Örneğin yargılama sürecinde iş sözleşmesine tabi işçiler ve bu işçileri çalıştıran işverenler 4857 sayılı iş kanuna tabidir ve görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Ancak ev işlerinde çalışanlardan kaynaklı uyuşmazlıklar ise borçlar kanunu tabii olup, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

İş hukuku, işçi ve işveren haklarını ve görevlerini, çalışma koşullarını, sözleşmelerin nasıl düzenleneceğini, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi ve bunlardan doğan sorunları ve uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. İşveren ve işçi kavramı net olarak anlaşılsa da iş kollarına göre uyuşmazlıkların tabi olduğu mevzuatlar ve uyuşmazlıklar farklılık göstermektedir.

Örneğin yargılama sürecinde iş sözleşmesine tabi işçiler ve bu işçileri çalıştıran işverenler 4857 sayılı iş kanuna tabidir ve görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Ancak ev işlerinde çalışanlardan kaynaklı uyuşmazlıklar ise borçlar kanunu tabii olup, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.