İcra ve İflas Hukuku

İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku,  kişilerin alacaklarının kamu gücü ile tahsiline olanak sağlayan ve buna ilişkin uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır.

Ayrıca kişilerin haksız icra takipleri ile karşı karşıya kalmasının da önüne geçmek adına önemli düzenlemeler mevcuttur. Ancak ülkemizde icra ve iflas yoluyla takip edilen işlerin fazlalığı ve memur sayısı ters orantılı olup, gerek alacakların hızlı şekilde tahsili ve borçlunun mal kaçırmasını önlenmesi gerek borçlunun süresi içerisinde bir hak kaybına uğramadan itirazlarını yapabilmesi son derece güçtür.

Bununla birlikte birçok icra dosyası geçerli dayanaktan yoksun ya da dayanak belgenin çok üstünde miktarlarda ve faiz işletilerek açılmaktadır ve gerek alacaklılar borçlunun itirazı üzerine gerek süresinde itiraz etmeyen borçlular bundan dolayı ciddi hak kayıpları ile karşı karşıya kalmaktadır. İcra ve iflas hukuku ile ilgili sorunlarda ve uyuşmazlıklarda sürecin takibinde hukuki destek alınması kişilerin yararına olacaktır.