Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, Medeni Kanunun 4. Kitabı olan Eşya hukuku içerisinde düzenlenen, menkul yani taşınır olmayan arsa, apartman, daire vb. taşınmazlar üzerinde çıkan sorun ve uyuşmazlıkları inceleyen bir hukuk alanıdır.  

Tapu iptal ve tescil, müdahalenin meni ve el atmanın önlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, miras yoluyla kalan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu), kamulaştırmasız el atma, gayrimenkul hukuku denince akla gelen uyuşmazlıklar sadece birkaçıdır.  

Gayrimenkul hukukunda karşılaşılan uyuşmazlıklar teknik ve parasal değeri yüksek olup, taraflar mahkeme sürecinde ciddi yargılama giderleri ödemekte ve hak kayıpları yaşayabilmektedir.

Bu nedenler dolayısıyla karşılaşılacak sorun ve uyuşmazlıklarda profesyonel destek alınması gereklidir.