Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?

ceza-hukuku

Ceza Avukatlığı

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir fiilin varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu fiilden dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Ceza yargılaması sürecinde ise kişiler, işledikleri fiillerin yasalar tarafından suç olarak tanımlanmış olması ve yasadaki suçun maddi ve manevi unsurlarını taşıması nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bunun yanı sıra kişilerin ve gerçekleştirdikleri fiillerin özel durumları nedeniyle çeşitli kanuna uygunluk nedenleri, cezasızlık halleri ve ceza indirimi halleri yasa koyucu tarafından öngörülmüştür. Ve her somut olayın kendine has koşulları içinde, suç tipine uygun bir hareketin yanı sıra meydana gelen netice, kusurunun derecesi, mağdurun durumu veya eşyanın değeri gibi birçok durum incelemeye tabi tutulmaktadır.

Ayrıca işlenen fiillerin mağdurları da çoğu zaman etkili bir başvuru yapamamaktadır ya da yaptığı başvuruları takip edememektedir ve istediği sonucu alamamaktadır. Bu yüzden ceza yargılamaları en çok hukuki yardıma ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Gerek savunma hakkını etkili kullanabilmesi gerekse mağduriyetin telafi edebilmesi için profesyonel yardım alınması bir gereklilik olup aksi halde telafisi mümkün olmayan hak kayıpları kaçınılmazdır.