Aile ve Miras Hukuku

Aile Avukatlığı Nedir?

Aile ve Miras Hukuku Nedir?

aile-hukuku

Borçlar hukukundan farklı olarak aile hukukunda, fertlerin kurabileceği ilişkiler sınırlı şekilde kanunla öngörülmüştür. Örneğin kişiler evlenmeye karar verirlerse o zaman aile hukukundaki evlenme ve evliliğe ait kurallara uymak zorundadırlar. Bu evliliğin nasıl kurulduğu devamında hangi hükümlere tabi olacağı ve nasıl sona ereceği, mal rejiminin nasıl uygulanacağı ve tasfiye edileceği aile hukukunun sorunları olup kişilerin en çok mağduriyet yaşadıkları alanlardandır.

Ayrıca kişinin ister evlilik içinde ister evlilik dışı birleşmeden doğmuş olması sonucunda anne ve babasıyla ve diğer hısımlarıyla kurulan ilişkiler de aile hukukunun sorunları arasındadır. Aile hukukundan kaynaklı bu sorunlar yargılama sürecinde kişilerin karşısına anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soy bağının kurulması, velayet – vesayet ve daha birçok şekilde karşısına çıkmaktadır.

Borçlar hukukundan farklı olarak aile hukukunda, fertlerin kurabileceği ilişkiler sınırlı şekilde kanunla öngörülmüştür. Örneğin kişiler evlenmeye karar verirlerse o zaman aile hukukundaki evlenme ve evliliğe ait kurallara uymak zorundadırlar. Bu evliliğin nasıl kurulduğu devamında hangi hükümlere tabi olacağı ve nasıl sona ereceği, mal rejiminin nasıl uygulanacağı ve tasfiye edileceği aile hukukunun sorunları olup kişilerin en çok mağduriyet yaşadıkları alanlardandır.

Ayrıca kişinin ister evlilik içinde ister evlilik dışı birleşmeden doğmuş olması sonucunda anne ve babasıyla ve diğer hısımlarıyla kurulan ilişkiler de aile hukukunun sorunları arasındadır. Aile hukukundan kaynaklı bu sorunlar yargılama sürecinde kişilerin karşısına anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soy bağının kurulması, velayet – vesayet ve daha birçok şekilde karşısına çıkmaktadır.